1. Aansprakelijkheid website
B&S Autoparts stelt het op prijs dat u deze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze producten. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan. Wij kunnen, ondanks onze inspanningen, echter niet garanderen dat de informatie op deze site ook altijd juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. B&S Autoparts behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site, alsmede de benodigde software, te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. B&S Autoparts sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:   het gebruik van deze website; het gebruik van informatie van deze website; de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

2. Aansprakelijkheid externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop door de beheerders van deze websites gegevens van hun bezoekers behandelen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze website vermelde links. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.  

3. Auteursrechten
Alle afbeeldingen op de website van B&S Autoparts zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt door anderen.   Ook mogen auteursrechtelijk beschermde  teksten op deze site niet worden gekopieerd, gereproduceerd en of verveelvoudigd zonder toestemming van B&S Autoparts.  

4. Aanbrengen deeplink
Indien u een link naar de website www.bsautoparts.nl wilt maken, verzoeken wij u te linken naar de homepage. Een dergelijke deeplink is alleen toegestaan met toestemming van B&S Autoparts.  

5. Databescherming en privacy
B&S Autoparts respecteert de privacy van iedere bezoeker aan deze site. B&S Autoparts verzamelt geen persoongegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt; bijvoorbeeld in een e-mail of een aanvraagformulier. De verstrekte gegevens zullen enkel voor eigen doeleinden gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt. B&S Autoparts wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Iedere vorm van informatie, in de vorm van ideeën, suggesties, e.d. die wij van u ontvangen, wordt door B&S Autoparts gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.  

6. Aanvaarding disclaimer
Met het bezoeken van deze website aanvaardt u wat in deze disclaimer is bepaald. B&S Autoparts stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als vragen over de site en suggesties voor verbetering van de site worden gericht aan de sitebeheerder: info@bsautoparts.nl